• Điều kiện vận chuyển và vận hành an toàn hóa chất

    Điều kiện vận chuyển và vận hành an toàn hóa chất

    Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết, điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn hóa chất được quy định như thế nào? Lã Thị Bích Phượng (Đồng Nai)

    Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, tại Điều 7 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28-6-2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7-10-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất quy định như sau: 1- Phương tiện vận chuyển hóa chất phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về loại hàng nguy hiểm cần vận chuyển và bảo đảm các yêu cầu: – Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát tán hóa chất vào môi trường. Khi vận chuyển, không để lẫn hóa chất có khả năng phản ứng hóa học với nhau gây nguy hiểm. Các hóa chất phải được chứa trong bao bì phù hợp và vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dùng. – Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa trên phương tiện vận chuyển. Nếu trên một phương tiện vận chuyển có nhiều loại hóa chất khác nhau thì phía ngoài phương tiện vận chuyển phải dán đầy đủ biểu trưng của từng loại hóa chất ở hai bên và phía sau phương tiện. 2- Vận hành an toàn hóa chất tại kho hóa chất: – Cơ sở sản xuất hóa chất, kho chứa hóa chất phải xây dựng biện pháp hoặc kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. – Cơ sở sản xuất hóa chất phải xây dựng bảng nội quy về an toàn hóa chất, hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. – Việc vận hành tại kho hóa chất phải bảo đảm tính an toàn và vệ sinh kho nghiêm ngặt, tránh các nguy cơ có thể xảy ra như cháy, rò rỉ… – Nhân viên phụ trách kho phải áp dụng các chỉ dẫn về phiếu an toàn hóa chất của tất cả các hóa chất được lưu trữ và vận chuyển; các hướng dẫn về công tác an toàn, vệ sinh; các hướng dẫn khi có sự cố. – Bố trí hóa chất trong kho phải tách biệt chất nguy hại với khu vực có người ra vào thường xuyên; có khoảng trống giữa tường với các kiện hóa chất lưu trữ gần tường nhất và phải có lối đi lại bên trong thoáng gió, không cản trở thiết bị ứng cứu khi thực hiện việc kiểm tra và chữa cháy.

    Chia sẻ ngayShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Call Now Button